MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA LÍNIA DE PROCÉS DE TEIXIDURA MITJANÇANT LA SUBSTITUCIÓ DE COMPRESSORS CONVENCIONALS PER NOUS COMPRESSORS DE CARGOL.
Projecte acollit a la línia d’ajudes i estalvi d’eficiència energètica en PIME i a les grans empreses del sector industrial, cofinançada pel FEDER i gestionada per l'IDAE amb càrrec al Fons Nacional d'eficiència Energètica, amb l’objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible.